Tag Archives: diversity

Yah aapke rozgaar ka zariya nahin hai.

White Ribbon

 

Yeh Sufed ribbon hai.

mehez isko pehenna aapki samasyaaon ka hal nahin hai.

Isse aapko aur mujhe do vakt ki roti nahin milegi.

rehne ko jaga, peene ko paani, badan dhakne ke liye kapde…

Advertisements